≡ Menu

Teksterne på dette websted

Otto Skårup

Dette websted indeholder skriftligt materiale og billeder fra Otto Skårups liv og gøren som præst i Danmark og Grønland i anden halvdel af 1800-tallet. Materialet udgøres dels af en række private familiebreve, dels af indberetninger og dagbøger fra Grønland, hvor han var udstationeret fra 1879-1887.

Materialerne stammer dels fra private samlinger, der findes hos Povl Skårup (Otto Skårups barnebarn), dels fra Rigsarkivet, hvor indberetninger, dagbøger og andre officielle breve er blevet affotograferet og skrevet af.